Pacific Freedom Fund

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi > SIKÇA SORULAN SORULAR

Resmi Kabz Memuru, şirketin tüm mal varlığının yönetimi ve tasarrufunu şirketin tüm alacaklı ve tasfiye zamanı pay sahipleri lehine çalışmak üzere teslim alır. Müracaat sahibinin K.K.T.C. dışında  ikamet eden bir kimse  olması halinde K.K.T.C.’de ikamet eden bir kimseyi Form No. 12 ile tebliğ adresi olarak ataması ve bu formun da diğerleri gibi tasdik ettirilmiş olması gerekir. Müracaat sahibinin K.K.T.C. dışında ikamet eden bir kimse  olması halinde, ilgili formlar üzerindeki  imzasının, o yerde K.K.T.C. temsilciliği varsa orada, yoksa o yerdeki T.C. Elçiliği veya konsolosluğuna, veya  Apostille  ile tasdik ettirilmiş olması gerekir. Ticaret markası  tescili  için müracaat,  TM.NO.2 Müracaat formu  üzerinde her ayrı mal sınıfı için ayrı ayrı doldurulmalıdır. •Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kullanılan veya kullanılması tasarlanan herhangi  bir ticaret markasının — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olsun veya olmasın — sahibi olduğunu iddia eden herhangi bir kimse, bu markanın tescili için Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Ticaret Markaları Mukayyitliğine müracaat edebilir. Direktörler sicili, her şirketin kayıtlı yazıhanesinde, en son tarihe göre düzenlenmiş şirket direktörlerine ve sekreterine ait ayrıntıları gösteren bir sicil tutmak zorundadır. Direktör ve sekreter değişikliği en geç 14 (on dört) gün içinde Şirketler Mukayyitliğine bildirilir.

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla kökeninin bulunduğu bir bölge, coğrafi sınırları belirlenmiş özel bir yöre veya istisnai durumlarda bir ülke adı ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren menşe adı veya mahreç işaretini anlatır\. Günlük promosyonlar ve bonuslarla daha fazla oynama şansı yakala. paribahis\. Maddesi gereğince Birleşik Krallıkta kendisine patenta hakkı verilmiş olan herhangi bir kişi  veya böyle bir kişiden devir, intikal veya yasadan doğan başka bir hakla patenta hakkı elde etmiş olan herhangi bir kişi, söz konusu patentanın resmen ısdar tarihinden itibaren üç yıl içinde, bu hakkını K.K.T.C.’nde de tescil için müracaat edebilir. •Bir Ticaret Markasının tescili, bunun ilk tescil tarihinden başlayarak 7 yıllık bir süre için geçerli olur. Başlangıç devresinin sonunda ve onu takip eden her 14 yıl sonunda, Tüzükte saptanan harcın ödenmesiyle tescil yenilenebilir. Mukayyitliğimiz, Tescil yenileme harcının ödenmesi ve  TM.NO.11 Ticaret Markaları Yenileme formu ile başvurulması  üzerine Tescil Yenileme Belgesi düzenleyecektir. Marka Tanımı  TM.NO.2 Müracaat formu’na eklenecektir. “Marka Tanımı”, bir ticaret markası kapsamının şeklen nelerden oluştuğunu ve varsa rengini izah eden, normal daktilo kâğıdına, daktilo ile yazılmış ve müracaat sahibi veya vekilince imzalanmış bir belgedir.

  • Marka Tanımı  TM.NO.2 Müracaat formu’na eklenecektir.
  • Şirketin ismi, adres bilgileri, amaç ve kuruluş gayeleri direktörler yapısı, hisse yapısı,vs.
  • Birleşik Krallık Patent Dairesince verilecek olan Tescil Belgesinin de, yukarıda izah edildiği şekilde  tasdik  ettirilmiş olması  gerekir.

İpotekler ve rehin akitleri sicili ise her şirket kayıtlı yazıhanesinde şirketin varlıklarını etkileyen ipoteklere ve rehin akitlerine ait ayrıntıları kaydedeceği bir sicil tutmakla yükümlü olduğu sicile denir. (b)-    Bedelleri paradan gayrı bir ivazla (karşılıkla) tamamen veya kısmen ödemiş olarak tahsis edilen hisse senetlerine ilişkin sözleşmenin ayrıntılarına ait gerekli raporu  M.Ş.13 formu ile dosyalatmak zorunda olduğu raporlara denir. Halka açılımlı şirketler, en az yedi (7) kurucu üyenin iştiraki ile tescil olunabilirler. Ancak bunlar tescili müteakip hemen işe başlama yetkisine haiz değillerdirler. Bu gibi şirketler, önce ısdar edilecek hisse senetlerini halka satışa arz etmek maksadıyla bir suretini tescil için ayni gün şirketler Mukayyitliğine dosyalatmak zorundadırlar. Komandite Şirketler; Kar gayesiyle iş yapan kişiler arasındaki ilişkiyi anlatır. Ancak komandit şirketlerin tüzel kişiliği yoktur. Burada ortaklardan en az birisi ortaklığın borçlarından dolayı alacaklılara karşı sınırsız sorumlu olur. İnsanların sahip oldukları tüm değerleri ve girişimleri risk (riziko) adı altında belirsizliklerin tehdidi altındadır. 2-   Tasfiye prosödürünün  sırasıyla nasıl yapıldığını aşağıda maddeler halinde pratik olarak belirtilmiştir. Ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili bulunan dernekler.

K.K.T.C.’de tescil edilen coğrafi işaret sadece K.K.T.C.’de geçerlidir. Birleşik Krallık Patent Dairesince verilecek olan Tescil Belgesinin de, yukarıda izah edildiği şekilde  tasdik  ettirilmiş olması  gerekir. Müracaat sahibi, patentanın sahibi olabileceği gibi, onun Form No. 1 ile usulüne  uygun olarak yetkili kılınmış olan vekili de olabilir, bu formun da Form  No. 2 ile birlikte Mukayyitliğimize gönderilmiş olması gerekir. Kahve, çay, kakao, şeker, pirinç tapyoka, sagu, kahve yerini tutan maddeler; çiklet, çikolata ve karamela; unlar ve hububat müstahzarları; ekmek, bisküviler, pastalar, hamur işleri ve şekerlemeler, dondurmalar; bal, pekmez; maya, bakingpowder; tuz, hardal, biber, sirke, salça ve soslar; baharat; buz. Mefruşat, aynalar ve resim çerçeveleri; diğer sınıflara dahil olmayan ahşap, mantar, adî kamış; şeker kamışı, sepetçilikte örgü için kullanılan söğüt dalı ve saz, boynuz, kemik, fildişi, balina çubuğu (boynuzsu), istiridye kabuğu, kehribar, sedef, lületaşı ve selüloitten ve bütün bu maddelerin yerine geçen maddelerden veya bunların plastiklerinden yapılan eşyalar. Gütaperka (Sumatra zamkı), kâuçuk, lastik, balata ve bunların yerini tutan maddeler, bu maddelerden yapılan ve başka sınıflara dahil edilmeyen eşya; imalâtta kullanılmak için levhalar, kalıplar, çubuklar ve tüpler halinde plastikler; ambalaj, dolgu veya yalıtım (izolasyon) maddeleri; amyant, mika ve bunlardan mamul mallar; madeni olmayan hortumlar. Makineler ve imalât aletleri ile torna ve planya gibi imalât makineleri (sütçülük ve krema makineleri dahil); motorlar (kara taşıt araçları motorları hariç); makine kavramaları ve transmisyon kayışları (kara taşıt araçları için olanlar hariç); tarımda kullanılan büyük alet ve takımlar; asansör, vinç, tulumba, kompresör, dikiş makineleri ve çamaşır makineleri. Boyalar, vernikler, lâklar; paslanmayı önleyen maddeler, ağaç ve tahtayı çürümekten koruyan maddeler; renklendirme maddeleri ve boya ilaçları (iplik ve kumaş boyaları); mordantlar (boyaların tespiti için kullanılan asitler v.s.); doğal reçineler; ressam ve dekoratörler için folyo (madeni kağıt ) ve toz halindeki madenler.

(3) Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan yabancı uyruklu kişiler. Coğrafi işaret konusu yörede üretim yapanların tescilin sağladığı korumadan öncelikli olarak yararlanmaları amacıyla yapılır. Bira, arpa içkisi (ale), boza ve siyah bira; maden suları ve karbonik asitli sular ve diğer alkolsüz içkiler; şuruplar ve meşrubat ve bunların imalinde kullanılan müstahzarlar. Halat, kiriş ve saz teli dahil her türlü sicimler, ağlar, çadırlar, gölgelik tenteler, branda bezi, yelken ve çuvallar, koltukçulukta kullanılan dolgu maddeleri (at kuyruğu, kapok lifleri, tüyler, deniz yosunu v.s.); mensucatta kullanılan ham elyaf. Ateşli silahlar; cephane ve mermiler; patlayıcı maddeler; havai fişekler ve tenviratta kullanılan maddeler. Taşıt araçları; karada, havada ve suda kullanılan ulaştırma cihaz ve araçları. Sanayide kullanılan sıvı yağlar ve graslar (yenen sıvı ve katı hayvansal yağlar ile uçucu yağlar hariç); yağlama maddeleri; toz silmede kullanılan ve tozu emen bileşimler; yakıtlar (motorları çalıştıran uçucu maddeler dahil) ve ışık veren maddeler; mumlar, balmumu, şamdanlar, gece lâmbaları ve fitiller. Müracaatın vekil tarafından yapılmışsa  TM.NO.2 Müracaat formu üzerine atılacak imzanın, altına “vekil” sözcüğü eklenerek açıkça belirtilmelidir. Tutanak defteri, her limited şirket, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları kaydedeceği birer defter tutmak yükümlülüğündedir. Üyeler sicili, her üyenin isim ve adresini, sahip olduğu payları, bunların numaralarını, bunlar için ödenen ve ödenecek miktarları gösteren bir sicildir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *